Przepisy BHP

Przepisy BHP

 Poniżej zamieściliśmy najważniejsze akty prawne obejmujące problematykę bezpieczeństwa i zdrowia człowieka w środowisku pracy.

Pobierz plik: USTAWA KODEKS PRACY z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jednolity).

Pobierz

Pobierz plik: USTAWA O PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY z dnia 27 kwietnia 2007 r. (tekst jednolity).

Pobierz

Pobierz plik: USTAWA O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH z dnia 23 maja 1991 r. (tekst jednolity).

Pobierz

Pobierz plik: USTAWA O SPOŁECZNEJ INSPEKCJI PRACY z dnia 24 czerwca 1983 r.(tekst jednolity).

Pobierz

Pobierz plik: USTAWA O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH z 30 października 2002 r. (tekst jednolity).

Pobierz

Pobierz plik: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity).

Pobierz

Pobierz plik: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pobierz

Pobierz plik: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z dnia 23 września 2014 r.).

Pobierz

Pobierz plik: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 lutego 2011 r, w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Pobierz

Pobierz plik: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie biologicznych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.

Pobierz

Pobierz plik: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Pobierz

Pobierz plik: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ  z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.

Pobierz

Pobierz plik: ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz.U. Nr. 218 poz. 1440).

Pobierz

Pobierz plik: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW  z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

Pobierz

Pobierz plik: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciażliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. z dnia 27 wrzesnia 1996 r.).

Pobierz

Pobierz plik: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodociamym i warunków ich zartudnienia przy niektórych z tych prac (tekst jednolity).

Pobierz

Pobierz plik: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobów. (Dz.U. z dnia 31 października 2005 r.).

Pobierz

Pobierz plik: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY  z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.)

Pobierz

Pobierz plik: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji.

Pobierz

Pobierz plik: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ  z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Pobierz

Pobierz plik: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz.U. z dnia 1 lipca 2009 r.).

Pobierz

Pobierz plik: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW  z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (tekst jednolity).

Pobierz

Pobierz plik: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW  z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. z dnia 2 lipca 2009 r.).

Pobierz

Pobierz plik: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (tekst jednolity).

Pobierz

Pobierz plik: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I SPORTU z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Pobierz

 

 

 

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Znajdź nas na Facebooku
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem