Wdrożenie SZ BHP OHSAS 18001

System Zarządzania BHP wg OHSAS 18001/PN-N 18001

Czy warto wprowadzić w firmie lub organizacji system zarządzania BHP ? Odpowiedź może być tylko jedna, warto.
Dlaczego wprowadzenie systemu Zarządzania wg normy OHSAS 18001/PN-N 18001 jest korzystne dla organizacji?
Jak powszechnie wiadomo w każdej firmie istnieje potencjalne ryzyko wystąpienia wypadku przy pracy. Okoliczności związane z wypadkiem są uzależnione w znacznym stopniu od wielu czynników zewnętrznych i wewnętrznych występujących w firmie. Szacowanie tego ryzyka i zapobieganie wypadkom jest obowiązkiem pracodawcy. Obowiązek ten nie sprowadza się jedynie do kontroli i monitorowania środowiska pracy pod kątem wystąpienia sytuacji potencjalnie wypadkowej, ale też eliminowania strat materialnych i moralnych powstałych w wyniku wypadku. Straty finansowe mogą być generowane bardzo długo po wypadku w wyniku zniszczenia mienia lub infrastruktury technicznej oraz utraty dobrego wizerunku firmy i spadku zaufania kontrahentów. W szczególności ma to miejsce w przypadku zaistnienia wypadków zbiorowych, ciężkich oraz śmiertelnych. W konsekwencji może to prowadzić do spadku sprzedaży towarów lub usług, odejścia partnerów biznesowych do konkurencji, co może skutkować załamaniem pozycji firmy na rynku gospodarczym. Dlatego tak ważne jest, aby uzyskać kwalifikowany certyfikat potwierdzający funkcjonowanie w firmie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. W dalszej perspektywie firma zyska zaufanie swoich pracowników i partnerów biznesowych. W każdym przypadku przedkłada się to na pozytywny wizerunek firmy, zwiększa jej pozycję na rynku oraz ma ogromne znaczenie w osiągnięciu korzystnego wyniku finansowego.

Cel wprowadzenia normy OHSAS 18001

Zasadniczym celem wprowadzenia normy OHSAS 18001 lub jej polskiego odpowiednika PN-N 18001 jest zarządzanie ryzykiem operacyjnym w takich obszarach jak: rozpoznanie, redukowanie i monitorowanie ryzyka. System zarządzania wg normy OHSAS 18001 można w łatwy sposób powiązać z międzynarodowymi normami ISO 9001 i ISO 14001 poprzez włączenie systemu zarządzania OHSAS 18001 do zintegrowanego systemu zarządzania ISO i poddać go certyfikacji przez jednostkę certyfikującą. Pozwoli to zmniejszyć koszty wprowadzenia systemu zarządzania BHP w organizacji.

Dla kogo certyfikacja wg normy OHSAS 18001/PN-N 18001?

Certyfikacja wg normy OHSAS 18001 oraz jej polskiego odpowiednika PN-N 18001 może być przeprowadzona w każdej organizacji lub firmie. Nie ma znaczenia wielkość podmiotu gospodarczego, branża w której działa czy forma własności. Wymienione normy mają bardzo podobne standardy i wystarczy spełnić wymagania jednej z wymienionych norm aby uzyskać certyfikat. Najważniejsze jest zdrowe podejście kadry kierowniczej oraz pracowników firmy do problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaangażowanie wszystkich pracowników w tworzeniu skutecznego systemu zarządzania BHP.
 
Korzyści wynikające z wprowadzenia standardów normy OHSAS 18001/PN-N 18001:
 • Zmniejszenie liczby wypadków przy pracy w wyniku wprowadzenia działań zapobiegawczych,
 • Zredukowanie ryzyka zawodowego do poziomu dopuszczalnego, systematyczne monitorowanie zagrożeń oraz racjonalne zarządzanie występującym ryzykiem w przyszłości,
 • Ograniczenie kosztów pracy związanych z wypadkami – zmniejszenie absencji chorobowej, ograniczenie liczby przestojów, zmniejszenie kosztów ubezpieczeń społecznych, ograniczenie kosztów odszkodowań i kar wynikających z naruszania przepisów bhp w tym nakładanych przez PIP,
 • Zredukowanie kosztów materialnych związanych z uszkodzeniem maszyn i urządzeń oraz infrastruktury technicznej organizacji,
 • Certyfikacja systemu w zakresie bhp ma wpływ na wzrost pozycji firmy na rynku,
 • Zwiększa zaufanie do organizacji partnerów biznesowych i pracowników,
 • Wzrost bezpieczeństwa pracy ma pozytywny wpływ na większą motywacje pracowników, utożsamianie się ich z organizacją oraz stabilizację zatrudnienia,
 • Wdrożenie standardu normy OHSAS 18001 jest korzystne dla organizacji z punktu widzenia PIP.

Najważniejszymi etapami do wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy OHSAS 18001 lub PN-N 18001 są:

 • Określenie polityki organizacji/firmy pod kątem BHP,
 • Ustalenie celów i programu działania w zakresie BHP,
 • wdrożenie i systematyczne doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • Doskonalenie kompetencji wszystkich pracowników poprzez szkolenia i zwiększanie świadomości w zakresie BHP,
 • Stały nadzór nad systemem zarządzania BHP – wprowadzanie działań korygujących i zapobiegawczych,
 • Ocena skuteczności funkcjonowania systemu – monitorowanie, pomiar i zwiększenie wydajności podejmowanych działań naprawczych.


W ramach wdrażania systemu zarządzania BHP wg normy OHSAS 18001/PN-N 18001 oferujemy:


 • Wstępną weryfikację organizacji/firmy pod kątemwymagań normy
  OHSAS 18001 lub PN-N 18001,
 • Wycenę wdrożenia systemu i certyfikacji,
 • Opracowanie dokumentacji systemu zarządzania BHP,
 • Opracowanie schematu zarządzania i nadzoru nad ryzykami,
 • Szkolenie kadry kierowniczej i personelu w zakresie danej normy,
 • Wdrożenie opracowanej dokumentacji w organizacji/firmie,
 • Przygotowanie audytów wewnętrznych,
 • Pomoc w przeprowadzeniu działań korygujących i naprawczych,
 • Wsparcie firmy lub organizacji w trakcie audytu certyfikacyjnego.


Czas wdrożenia SZ BHP OHSAS 18001/PN-N 18001

Orientacyjny czas wprowadzenia w firmie/organizacji systemu OHSAS 18001 jest uzależniony od:

 • wielkości firmy/organizacji,
 • zaangażowania kadry kierowniczej,
 • stopnia doskonałości systemu zarządzania organizacją,

W przybliżeniu zajmuje to od 2 do 6 miejsięcy ale jednostki certyfikujące wymagają przeważnie pełnego cyklu funkcjonowania systemu w organizacji/firmie, udokumentowanego co najmniej 3 pełnymi miesiącami prowadzenia zapisów w dokumentacji.


 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Znajdź nas na Facebooku
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem