Robotnicy

Szkolenie okresowe BHP dla osób na stanowiskach robotniczych

 W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z COVID 19  szkolenia okresowe dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w miarę możliwości powinno być realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. (Dz. U. nr 180 poz. 1860 z późn. zm.) w sprawie szkolenia pracowników  w dziedzinie BHP. W sytuacji braku możliwości zapewnienia właściwych warunków szkolenia i zachowania odpowiedniej ochrony pracowników w trakcie szkolenia możliwe jest przeprowadzenie takiego szkolenia w formie instruktażu za pomoca elektronicznych środków przekazu. Poniżej zamieszczamy instrukcję warunków odbycia szkolenia okresowego BHP w formie elektronicznej z wykorzystaniem komunikatora SKYPE. 


Informacja w sprawie przeprowadzania szkoleń wstępnych ogólnych oraz okresowych BHP z wykorzystaniem elektronicznego przekazu treści szkolenia za pomocą połączeń on-line realizowanych przez BHP-PPOŻ "Mentor" w Lewinie Brzeskim
I. Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Pracy PIP w Warszawie z dnia 16.03.2020 roku, szkolenia wstępne ogólne dla pracowników oraz szkolenia okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym mogą być realizowane w formie elektronicznych środków przekazu on-line. Szkolenia muszą zawierać wszystkie składniki programowe i merytoryczne określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180 poz. 1860 z późn. zm.).

II. Wymagania sprzętowe i organizacyjne do przeprowadzenia szkolenia bhp w formie samokształcenia kierowanego z wykorzystaniem platformy komunikacyjnej SKYPE:
1. Uzgodnić telefonicznie lub drogą mailową termin i godzinę rozpoczęcia szkolenie on-line.
2. W dniu szkolenia przygotować komputer lub laptop z dostępem do sieci internetowej. Warunkiem niezbędnym do szkolenia online jest posiadanie łącza internetowego o odpowiedniej szybkości.
3. Podłączyć do laptopa głośniki ze wzmacniaczem, pozwoli to zapewnić odpowiednią jakość dźwięku. W przypadku 1 – 2 osób można bazować na głośnikach wbudowanych w laptopie.
4. W przypadku organizowania szkolenia dla kilku i więcej osób, jeżeli jest możliwość wykorzystania w zakładzie/firmie sali konferencyjnej lub szkoleniowej wyposażonej w projektor lub telewizor zalecamy wyświetlanie treści szkolenia z laptopa przez łącze kablowe HDMI bezpośrednio na ekran telewizora lub przez projektor na ekran ścienny.
5. Sprzęt do szkolenia on-line musi być ustawiony i przygotowany wcześniej tak aby szkolenie mogło się rozpocząć o ustalonej wcześniej godzinie. 

III. Procedura udziału pracownika w szkoleniu wstępnym ogólnym online:
1. Szkolenie wstępne ogólne zgłaszamy telefonicznie (nr 882 205 634 lub 77/4170173) lub elektronicznie na adres: biuro@bhpmentor.pl ) z 1 dniowym wyprzedzeniem.
2. Po zgłoszeniu szkolenie wstępnego ogólnego na podany przez pracodawcę/firmę adres mailowy zostanie przesłana lista obecności, program szkolenia oraz formularz zaświadczenia szkolenia wstępnego ogólnego.
3. Po zaliczeniu szkolenia upoważniony pracownik działu kadr, przełożony pracownika, właściciel firmy lub pracodawca przesyła do instytucji szkoleniowej skan zaświadczenia szkolenia wstępnego ogólnego oraz listę obecności ze szkolenia on-line. Wymienione dokumenty muszą być wypełnione i własnoręcznie podpisane przez pracownika uczestniczącego w szkoleniu bhp.
4. Po otrzymaniu podpisanych przez pracownika dokumentów wymienionych w pkt. 3 (zaświadczenie, lista obecności ze szkolenia), zaświadczenie zostanie podpisane przez specjalistę ds. BHP i przesłane droga zwrotną na podany adres mailowy firmy lub instytucji której pracownicy uczestniczyli w szkoleniu. Oryginał zaświadczenia zostanie przesłany listem poleconym lub dostarczony osobiście. 

IV. Procedura udziału pracownika w szkoleniu okresowym BHP online:
1. Szkolenie okresowe BHP zgłaszamy telefonicznie (nr 882 205 634 lub 77/4170173) lub elektronicznie na adres: biuro@bhpmentor.pl z 2 dniowym wyprzedzeniem.
2. Po dokonaniu zgłoszenia szkolenia okresowego BHP na podany adres mailowy zostanie przesłana lista obecności, program szkolenia oraz materiały dydaktyczne i szkoleniowe oraz testy sprawdzające zasób wiedzy i umiejętności przyswojonych w trakcie szkolenia okresowego on-line.
3. Po zaliczeniu szkolenia upoważniony pracownik działu kadr, przełożony pracownika, właściciel lub pracodawca przesyła do firmy szkoleniowej zatwierdzony program szkolenia okresowego BHP, skany testów ze szkolenia okresowego BHP i listę obecności ze szkolenia on-line. Wymienione dokumenty muszą być wypełnione i własnoręcznie podpisane przez pracownika uczestniczącego w szkoleniu okresowym bhp. Oryginały dokumentów ze szkolenia należy przesłać na podany adres firmy szkoleniowej.
4. Po otrzymaniu podpisanych przez pracownika dokumentów wymienionych w pkt. 3 (program, lista obecności ze szkolenia, rozwiązane testy ze szkolenia ) i sprawdzeniu wyników egzaminu ze szkolenia, w terminie 7 dni roboczych zostanie wystawione zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP.
5. Formularz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego BHP zostanie przesłany w formie skanu na wcześniej podany adres elektroniczny, natomiast oryginały zaświadczeń zostaną przesłane listem poleconym na podany adres niezwłocznie po otrzymaniu płatności za szkolenie online.
6. Za szkolenia wstępne i okresowe nie pobieramy opłat od firm i instytucji które podpisały umowę z BHP-PPOŻ "Mentor" na świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi i stałego nadzoru BHP.

V. Nawiązanie połączenia do szkolenia on-line za pomocą internetu.
Pierwszy sposób nawiązania połączenia (łatwiejszy):
1. Zainstalować na swoim komputerze lub laptopie komunikator "SKYPE".
2. Zalogować się na swoim koncie SKYPE.
3. Wejść na stronę internetową www.bhpmentor.pl
4. Na stopce strony należy kliknąć na ikonkę komunikatora "S" - wyświetli się strona komunikatora SKYPE BHP-PPOŻ "Mentor" Mirosław Wróbel.
5. Należy odszukać w kontaktach lub wpisać w wyszukiwarce SKYPE adres: biuro_9173
6. Następnie należy kliknąć i nawiązać połączenie audiowizualne z BHP-PPOŻ "Mentor" Mirosław Wróbel.
7. Po nawiązaniu połączenia kursant będzie widział na ekranie swojego laptopa, komputera, telewizora lub na ekranie rzutnika to samo co instruktor szkolenia on-line.
Drugi sposób nawiązania połączenia (trudniejszy):
1. Zainstalować na swoim komputerze lub laptopie komunikator "SKYPE".
2. Wejść na stronę internetową www.bhpmentor.pl
3. Na stopce strony należy kliknąć na ikonkę komunikatora "S" - wyświetli się strona logowania do SKYPE.
4. Należy zalogować się do własnego konta SKYPE i odszukać w kontaktach lub wpisać w wyszukiwarce SKYPE adres:
5. Następnie należy kliknąć na wyszukany adres :biuro_9173 i nawiązać połączenie audiowizualne z BHP-PPOŻ "Mentor" Mirosław Wróbel.
6. Po nawiązaniu połączenia kursant będzie widział na ekranie swojego laptopa, komputera, telewizora lub na ekranie rzutnika to samo co instruktor szkolenia on-line.

Trzeci sposób nawiązania połączenia:
1. W przypadku braku na swoim komputerze, laptopie lub tablecie zainstalowanego komunikatora SKYPE możliwe jest nawiązanie połączenia on-line za pomocą otrzymanego linku do szkolenia.
2. Link do szkolenia można otrzymać od organizatora szkolenia na podany wcześniej adres e-mail.
3. Uczestnik szkolenia wystarczy, że skopiuje otrzymany link do szkolenia i wklei go do na swoim komputerze do wyszukiwarki stron internetowych.
4. Nastąpi połączenie on-line z organizatorem szkolenia.

Czwarty sposób nawiązania połączenia grupowego:
1. W przypadku organizowania szkolenia on-line dla większej grupy pracowników wykonujących pracę zdalna – w domu należy utworzyć na SKYPE grupę szkoleniową nadając jej nazwę np. szkolenie BHP XYZ.
2. Do grupy szkoleniowej przypisujemy adresy SKYPE wszystkich rozproszonych uczestników szkolenia.
3. W ustalonym terminie szkolenia wszyscy uczestnicy szkolenia logują się na własne konta SKYPE do ustanowionej grupy szkoleniowej na adres organizatora szkolenia live:biuro_9173.
4. Nastąpi automatyczne przekierowanie połączenia do wszystkich rozproszonych uczestników szkolenia. W czasie rzeczywistym wszyscy będą słyszeli i widzieli na ekranie swojego monitora treści szkolenia okresowego on-line.
Mirosław Wróbel
Specjalista ds. BHP
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Znajdź nas na Facebooku
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem