Wypadek w drodze do pracy lub z  pracy

 Podstawa prawna

Aby ubezpieczony mógł skorzystać z wyższego świadczenia i to bez okresu wyczekiwania, zdarzenie będące przyczyną powstania niezdolności do pracy musi spełniać znamiona wypadku w drodze do lub z pracy, określone w art. 3 pkt 5 ustawy zasiłkowej, z uwzględnieniem art. 57b ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zwanej ustawą emerytalną. 

 


 

Droga do pracy ...

 
 
 
 
 

 Zgodnie z wykładnią w/w przepisów wypadkiem w drodze do pracy i z pracy jest zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana.

Przy czym ten ostatni warunek uznaje się za spełniony także wówczas, gdy droga z lub do pracy:

  • została przerwana, jednak przerwa ta była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby,
  • nie była drogą najkrótszą, jednak ze względów komunikacyjnych dla ubezpieczonego najdogodniejszą.

Za drogę do pracy lub z pracy uważa się oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu, także drogę do miejsca lub z miejsca:

  • innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia chorobowego i/lub rentowego,
  • zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych,
  • zwykłego spożywania posiłków,
  • odbywania nauki lub studiów.

Szczegółowe zasady oraz tryb uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, a także sposób jego dokumentowania określa stosowne rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 924), które jednocześnie zawiera wzór sporządzanej na tę okoliczność karty wypadku.

Liczba odwiedzin: 52867482
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem