Przepisy oświatowe

USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY z dnia 7 września 1991 r.( tekst jednolity).

Pobierz

Pobierz Plik: Ustawa  z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, opracowano na podstawie 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1762).


Pobierz Plik: Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.05.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1166).

Pobierz

Pobierz Plik: OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 4 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1604).


Pobierz Plik: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania


Pobierz Plik: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r. poz.452)


USTAWA O INSTYTUCJACH RYNKU PRACY I PROMOCJI ZATRUDNIENIA z dnia 20 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity).

Pobierz

Pobierz Plik: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz.U. Nr 139 poz. 1132).


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych. 

Pobierz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych.

Pobierz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie działalności agencji zatrudnienia.

Pobierz

Pobierz Plik:  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących działalności agencji zatrudnienia (Dz.U. z 2017 r. poz. 1064).



ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ  z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

Pobierz

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Pobierz

USTAWA O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ z dnia 2 lipca 2004 roku (Tekst jednolity).

Pobierz

USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH z dnia 9 lipca 2003 roku (Dz.U.z 2003 r. nr 166 poz. 1608).

Pobierz

USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH  z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z  2002 r. nr 101 poz. 926).

Pobierz

 





Liczba odwiedzin: 8443582
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem