Podstawa prawna ochrony przeciwpożarowej

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie  przeciwpożarowej ( Dz. U. Nr 81 poz. 351 z późn. zm.), ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji zadań mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:

1. zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;

2. zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski lub innego miejscowego zagrożenia;

3. prowadzenia działań ratowniczych.

Ustawa nakłada na osoby fizyczne, osoby prawne, organizacje lub instytucje korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu szereg obowiązków mających na celu zabezpieczenie ich przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem. Właściciel, zarządca lub urzytkownik budynku, obiektu lub terenu oraz w/w podmioty ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych, w trybie i na zasadach określonych w innych przepisach.


Obowiązki ustawowe

Obowiązki właściciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu  w zakresie ochrony przeciwpożarowej określa art. 4.1. w/w Ustawy.

W szczególności jest zobowiązany:

1. przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;

2. wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;

3. zapewnic konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;

4. zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;

5. przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;

6. zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;

7. ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;

8. dokonać co dwa lata aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego lub każdorazowo w przypadku zmiany przeznaczenia budynku, obiektu budowlanego lub terenu oraz w przypadku wprowadzenia nowych technologii produkcyjnych lub zmian organizacyjno-produkcyjnych.

 W ramach świadczonych usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej wukonujemy wszystkie zadania okreslone w przepisach.

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem