Straż Miejska 

Straż Miejska 

Na podstronie kursu znajdują się materiały szkoleniowe w formie plików do pobrania przeznaczone dla Straży Miejskiej w Opolu.
Strona będzie aktywna  od chwili rejestracji do szkolenia.
WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKLENIU OKRESOWYM BHP 
I. Zgłoszenie uczestnictwa w kursie: 
 1. Niżej wymienione dokumenty po wypełnieniu przesyłamy w formie pliku (pdf.) na adres poczty elektronicznej: biuro@bhpmentor.pl, listownie na adres: BHP-PPOŻ "Mentor" 49-340 Lewin Brzeski ul. Aleja Wojska Polskiego 8/1A 
 - listę obecności ze szkolenia, 
 - zgodę na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami RODO. 
II. Warunki udziału w szkoleniu: 
 1. Kurs szkoleniowy będzie aktywny na stronie internetowej www.bhpmentor.pl 
III. Logowanie do kursu: 
 1. Przechodzimy na podstronę "SZKOLENIA ON-LINE" - wybieramy szkolenie BHP "Straż Miejska-kierownicy"
 2. Wprowadzamy otrzymane na adres poczty elektronicznej hasło dostępu do kursu. 
 3. Pobieramy dostępne na podstronie materiały szkoleniowe. Dodatkowo można korzystać z aktów prawnych dostępnych na www.bhpmentor.pl - podstrona "PRAWO". 
 4. Po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi uczestnik szkolenia przystępuje do egzaminu w ustalonym terminie.
IV. Organizacja szkolenia: 
 1. Szkolenie zorganizowane jest w formie samokształcenia kierowanego. Uczestnicy szkolenia otrzymują odpowiednie do zakresu tematycznego materiały dydaktyczne, umożliwiające przyswojenie wiadomości i umiejętności objętych programem szkolenia w tym: program, skrypt samokształceniowy, przepisy prawa, zestaw pytań kontrolnych oraz rozwiązują test egzaminacyjny.
 2. Warunki i sposób kontaktowania się z konsultantem: W razie potrzeby uczestnik może korzystać z indywidualnych konsultacji telefonicznych z pracownikiem służb BHP – PPOŻ "Mentor" tel. 77/4170173 lub kom. 882205634 lub poprzez komunikator SKYPE. Warunkiem sprawnej komunikacji jest dostęp do internetu oraz posiadanie na komputerze osobistym dostepu do internetu i połączenie się za pomocą zamieszczonego powyżej linku do szkolenia.
 3. Konsultacje w formie elektronicznej: Uczestnik powinien wziąć udział w konsultacjach elektronicznych. Konsultacje dla pracowników na stanowiskach kierowniczych są dostępne w wyznaczonych terminach na platformie komunikatora SKYPE w godzinach od 17.00 do 18.00. Terminy konsultacji dostępne są na stronie internetowej www.bhpmentor.pl w zakładce - "KALENDARZ SZKOLEN". 
V. Przebieg egzaminu: 
 1. Egzamin organizowany jest w dwóch interwałach czasowych (o 13:00 i 17:00) do wyboru uczestnika szkolenia. Przed egzaminem uczestnik szkolenia otrzyma na adres mailowy klucz dostępu do podstrony zabezpieczonej hasłem "Egzamin dla strażników" – dostęp do podstrony zostanie udostępniony przed egzaminem.
 2. W dniu egzaminu wchodzimy na stronę internetową www.bhpmentor.pl w zakładce podstrony "Egzamin dla strażników miejskich" wpisujemy klucz dostępu do podstrony testu egzaminacyjnego. Po otwarciu podstrony klikamy w link, który otworzy arkusz interaktywny testu do samodzielnego rozwiązania. Po wpisaniu wymaganych danych osobowych uwierzytelniających pracownika, przystępujemy do rozwiązania testu a następnie wysyłamy go automatycznie z aplikacji. 
 3. Egzamin prowadzony jest pod nadzorem organizatora szkolenia za pośrednictwem komunikatora SKYPE. W trakcie egzaminu każdy z uczestników musi być zalogowany do SKYPE na podany wcześniej link do szkolenia, tak aby egzaminator kontrolował przebieg egzaminu. Czas trwania egzaminu wynosi 45 minut. Po upływie wymaganego czasu egzaminu dostęp do kursu zostanie zablokowany. 
 4. Strona internetowa będzie aktywna do zakończenia kursu. 
 5. Po zdaniu egzaminu w terminie do 3 dni roboczych zostanie przesłane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w formie samokształcenia kierowanego. 
VI. Zaliczenie szkolenia. 
 Warunkiem formalnym zaliczenia udziału w szkoleniu BHP w formie samokształcenia kierowanego jest przesłanie wymaganych dokumentów: (listy obecności, oświadczenie RODO oraz zdanie egzaminu). 

UWAGA:
W przypadku nie przesłania wymienionych dokumentów organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zaświadczenia ze szkolenia okresowego BHP.

Pobierz Plik: Lista obecności szkolenia okresowego BHP

Formularz listy obecności drukujemy we własnym zakresie. 

Wypełniamy i przesyłamy w formacie pdf. na adres biuro@bhpmentor.pl

Pobierz Plik: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Formularz zgody drukujemy we własnym zakresie.  

Wypełniamy i przesyłamy w formacie pdf. na adres biuro@bhpmentor.pl

Podstawowe akty prawne obejmujące program szkolenia okresowego BHP w formie samokształcenia kierowanego są dostępne na podstronie "PRAWO" lub poprzez kliknięcie w poniżej zamieszczone linki. 

Materiały szkoleniowe do pobrania

W ramach szkolenia okresowego BHP realizowanego w formie samokształcenia kierowanego udostępniamy do wykorzystania niżej zamieszczone materiały daktyczno-szkoleniowe oraz  interaktywne testy kontrolne do samodzielnego rozwiązania w trakcie szkolenia.

Pobierz Plik: Regulamin szkolenia okresowego BHP dla Straży Miejskiej w Opolu realizowanego w formie samokształcenia kierowanego na platformie internetowej www.bhpmentor.pl 


Pobierz Plik: Program szkolenia okresowego BHP dla osób kierujących pracownikami Straży Miejskiej w Opolu.


Pobierz Plik: Program szkolenia okresowego BHP dla pracowników administracyjno-biurowych w Straży Miejskiej.


Pobierz Plik: Skrypt do samokształcenia kierowanego dla kierowników i innych osób kierujących pracownikami

  Straży Miejskiej w Opolu.


Pobierz Plik: Materiał dydaktyczny dla Straży Miejskiej w Opolu.


Pobierz Plik: Regulamin i skrypt do samodzielnej nauki dla pracowników administracyjno - biurowych Straży Miejskiej.


Pobierz Plik: ABC bezpieczeństwa   i higieny pracy - opracowanie PIP


Pobierz Plik: Posiłki i napoje profilaktyczne


Pobierz Plik: Ochrona oczu i twarzy przed czynnikami biologicznymi - skrypt.


Pobierz Plik: Postępowanie powypadkowe w drodze do pracy lub z pracy - skrypt


Pobierz Plik: Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników - skrypt


Pobierz Plik: Konsekwencje prawne związane z nieprzestrzegania przepisów i zasad BHP


Pobierz Plik: Choroby zawodowe - skrypt


Pobierz Plik: Zasady BHP przy wykonywaniu ręcznych pracach transportowych


Pobierz Plik: Ryzyko zawodowe - skrypt


Pobierz Plik: Wypadki przy pracy - skrypt


Pobierz Plik: ABC pożarnictwa - skrypt


Pobierz Plik: Podręczny sprzęt gasniczy - Budowa zasada działania gaśnic.


Pobierz Plik: Koc gaśniczy - stosowanie.


Pobierz Plik: Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej


TESTY DO ROZWIĄZANIA

Instrukcja wypełniania testów kontrolnych 

1/ W trakcie szkolenia okresowego BHP w formie samokształcenia kierowanego kursant rozwiązuje testy kontrolne oraz test egzaminacyjny. Otwarcie formularza następuje po kliknięciu w poniżej zamieszczone linki do interaktywnych testów - kontrolnych. 
2/ Po otwarciu formularza testu wpisujemy: - Imię i nazwisko, - datę urodzenia, - miejsce urodzenia, - adres e-maill służbowy lub prywaty.
3/ Rozwiązujemy test poprzez zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi. 
4/ Wysyłamy rozwiązany test poprzez naciśnięcie buttona "Prześlij". 
5/ Po wysłaniu testu kursant otrzyma automatycznie wynik. 
6/ W trakcie kursu można wysłać formularz tylko jeden raz, wysłanie ponownego formularza spowoduje uznanie formularza wysłanego najwcześniej (decyduje datą i godziną wysyłki). 

 UWAGA 

W przypadku nierozwiązania testów kontrolnych nie będzie możliwe przystapienie do egzaminu końcowego. Warunkiem wystawienia zaświadczenia ze szkolenia okresowego jest pobranie i wypełnienie listy obecności ze szkolenia oraz oświadczenia RODO oraz przesłanie dla organizatora szkolenia w/w dokumentów w formacie pdf. lub zdjęcia jpg. 

Informacja dla strażników miejskich.

W ramach szkolenia okresowego BHP dla osób kierujących pracą innych pracowników konieczne jest rozwiązanie testów kontrolnych od nr 1 do nr 3 oraz zaliczenie egzaminu na platformie szkoleniowej.
Test kontrolny nr 1 z pierwszej pomocy przedmedycznej
Test kontrolny nr 2 - ochrona przeciwpożarowa
Test kontrolny nr 3 - zagadnienia ogólne BHP
Test kontrolny nr 4 - metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego

Liczba odwiedzin: 52867682
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem